برچسب های محبوب
 
 

چالش: محاسبه سود بانکی
توسط   محمد سلیم آبادی  -  تعداد بازدید: ۱۴۱۲۱






اولین چالش (موفق ترین فروشندگان)
توسط   محمد سلیم آبادی  -  تعداد بازدید: ۱۰۴۵۸
مدیری که قصد دارد فروشندگان موفق خود را برای فعالیت موثر تر مورد تشویق قرار دهد.


معرفی بخش T-SQL Challenges
توسط   محمد سلیم آبادی  -  تعداد بازدید: ۱۱۹۹۰