محتویات سایت
        برچسب های محبوب 
 
   اجرا کردن یک برنامه خارجی در برنامه های تحت ویندوز و انتظار برای بسته شدن آن
  احتمالا شما هم تا کنون با این مشکل برخورد کرده اید که از درون برنامه تحت ویندوز خود، یک برنامه خارجی مانند Notepad را اجرا کرده باشید و نیاز داشته باشید.....
   C#
   ۱۶۲۹۶
   دریافت فایل ضمیمه
   مرتضی صحراگرد
   ۱۳۸۶/۷/۲۲
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

مقدمه :

احتمالا شما هم تا کنون با اين مشکل برخورد کرده ايد که از درون برنامه تحت ويندوز خود، يک برنامه خارجي مانند Notepad را اجرا کرده باشيد و نياز داشته باشيد هنگام بسته شدن آن توسط کاربر، مطلع گرديد.
اکنون قصد دارم دريک برنامه تحت ويندوز يک پروسس مانند برنامه Notepad را اجرا نمايم به طوري که هنگام  بسته شدن آن توسط کاربر، از آن مطلع گردم.
به قطعه کد زير دقت نماييد.


// Set start information.
ProcessStartInfo start_info=new ProcessStartInfo(@"D:\WINDOWS\Notepad.exe");
start_info.UseShellExecute =
false;
start_info.CreateNoWindow =
true;

// Make the process and set its start information.
Process proc=new Process();
proc.StartInfo = start_info;
// Start the process.
proc.Start();
// Wait until Notepad exits.
proc.WaitForExit();
MessageBox.Show("Exit Code: " + proc.ExitCode, "Exit Code", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);

همانطور که مي بينيد ابتدا يک شي از نوع ProcessStartInfo ايجاد نموده ايم که اطلاعات مربوط به پروسسي که قرار است اجرا کنيم را نگهداري مي کند. سپس يک شي از نوع Process ايجاد نموده ايم که وظيفه آن اجراي پروسس است. بقيه کدها کاملا گويا مي باشند.

تذکر :

  1. دقت کنيد که قبلا نوشتن قطعه کد، بايد فضاي نامي System.Diagnostics را به برنامه وارد نماييد.
  2. من در اينجا برنامه Notepad را اجرا کرده ام ولي شما مي توانيد هر برنامه ديگري را اجرا نماييد.

مثال کامل برنامه از لينک بالاي مقاله قابل دريافت مي باشد.