محتویات سایت
        برچسب های محبوب 
 
   آموزش MVC - قسمت دوم
  این مقاله دومین مقاله از سری آموزش MVC می باشد
   ASP.NET MVC
   ۲۶۴۰۹
   دریافت فایل ضمیمه
   امیر مددی
   ۱۳۸۹/۱۲/۲۰
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

در بخش اول نحوه ایجاد یک پروژه MVC ، ساختار آن و نحوه اضافه کردن یک اکشن به یک کنترلر توضیح داده شد. و اما ادامه کار :

- چرخه کار MVC :

به طور کلی فرآیند درخواست و پاسخ بین کلاینت و سرور در MVC به صورت زیر می باشد :

  1.  یک درخواست از طرف کاربر ( کلاینت ) به سرو ارسال می شود (مثل مشاهده یک صفحه یا یک رویداد خاص مثل Button_click)
  2. بخشی از MVC که به آن موتور مسیر یاب ( Routing Engine ) می گویند، کنترلر متناسب با آن درخواست را پیدا می کند .
  3. اکشن متناسب با درخواست اجرا ( Invoke ) می شود و در صورت لزوم داده ها را از Model مناسب می خواند.
  4.  View متناسب با اکشن ، به همراه داده های خوانده شده از Model به سمت کاربر ارسال می شود .

پس به زبان ساده تر :

اگر قصد دارید در برنامه خود رویدادی مثل Button_Click  را فراخوانی کنید ، باید اول در کنترلر خود ، اکشنی را برای آن ایجاد کنید که این اکشن ممکن است داده ها را از کلاس ها یا از Model مربوطه بخواند. سپس برای این اکشن یک صفحه ( View ) مناسب ایجاد کنید. برای هر رویداد دیگری باید همین مراحل را تکرار کنید، یعنی صفحه ای که مثلا 5 دکمه دارد، باید یک کنترلر که درون آن 5 اکشن است و 5 view متناظر با آن داشته باشد و این به شما کمک می کند تا صفحات اختصاصی  ، کاراتر و خلوت تری داشته باشید.

 برای اینکه قالبی که Routing Engine از آن استفاده می کند را ببینید ، فایل Global.asax.cs را از درون Solution Explorer خود باز کنید و به بخش RegisterRoutes آن توجه نمایید. قالب URL  و اینکه کدام پارامترها اختیاری ( Optional ) هستند ( در اینجا id ) مشخص شده است :

public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes)
{
    routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}");

    routes.MapRoute(
        "Default", // Route name
        "{controller}/{action}/{id}", // URL with parameters
        new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional } // Parameter defaults
    );

}

اما مثالهای عملی :

مثال اول: در این مثال ، چند اکشن مختلف با پارامتر و بدون پارامتر آورده شده تا تاثیر آن را در URL صفحه ببینید. در این مثال چون خروجی اکشن ها از نوع string است نیازی  به ساختن View نیست . برای اینکار با کلیک راست روی فولدر Controller یک کنترلر جدید به نام SecondController ایجاد کنید : 

سپس در این کنترلر ، سه اکشن زیر را ایجاد کنید :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
namespace _30Sharp_com_MVC.Controllers
{
    public class SecondController : Controller
    {
        //          // GET: /Second/
        public string Index()
        {
            string message = "hello !";
            return Server.HtmlEncode(message);
        }
        public string testAction(string id)
        {
            string message = "Hello " + id;
            return Server.HtmlEncode(message);
        }
        public string SayHello(string name)
        {
            string message = "Say hello to: " + name + " " + Server.HtmlEncode(Request.QueryString["family"]);
            return Server.HtmlEncode(message);
        }
    }
}

در هنگام نوشتن اکشن ها به خروجی اکشن و پارامترهای آن توجه کنید. در اکشن Index فقط یک متن ساده نوشته شده است. در اکشن دوم، متغیر id از ورودی خوانده می شود و به همراه پیام نمایش داده می شود . در اکشن سوم علاوه بر متغیر name متغیر دیگری از طریق QueryString خوانده می شود.

 در اینجا چون خروجی یک رشته ساده است ، View برای آن تعریف نمی کنیم و خروجی آن را از طریق خط آدرس URL مشاهده می کنیم ( به ترتیب خروجی اکشن اول تا سوم )

( فالب آدرس را که فراموش نکرده اید : ControllerName/ActionName/Parameter )

نکته : در این مورد چون نام اکشن Index است ( پیش فرض ) ، نیازی به تایپ آن نیست

مثال 2 : در این مثال چگونگی انتقال یک list از نوع string را به View ( خروجی ) خواهیم دید. برای این کار ابتدا مانند مثال قبل یک Controller جدید به نام ThirdCintroller ایجاد کنید و درون آن لیستی از نوع string ایجاد کنید و مقدار دهی کنید :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
namespace _30Sharp_com_MVC.Controllers
{
    public class ThirdController : Controller
    {
        //          // GET: /Third/  
  
        public ActionResult Index()
        {
            List<string> StudentName = new List<string> { "Houman", "Amir", "Neda" };
            ViewData["SName"] = StudentName.ToList();
            return View();
        }
    }
}

سپس برای آن یک View جدید ایجاد کنید ، یعنی روی نام اکشن ( Index ) کلیک راست کنید و Add view را انتخاب و گزینه های پیش فرض را بپذیرید :

سپس در صفحه ایحاد شده ، کد زیر را وارد کنید :

<asp:content id="Content2" contentplaceholderid="MainContent" runat="server">
        <h2>Index</h2>
              <% foreach (var s in (IEnumerable)ViewData["Sname"]) { %>
                    <%: s%>
                    <br />  
              <% } %>  
</asp:content>

همانگونه که مشاهده می کنید ، در کد فوق ، یک حلقه foreach وجود دارد که لیست ذخیره شده در متغیر Sname را می خواند ، آن را به نوع IEnumerable تبدیل می کند و چاپش می کند .

توضیح اینکه علامت :%> را وفتی بکار می بریم که بخواهیم مقداری را چاپ کنیم ( در اینجا مقدار s ) . خروجی بصورت زیر خواهد بود :

3- خب برای تمرین مطالب بیان شده ، مثال بعدی را خودتان بنویسید . سعی کنید در یک کنترلر جدید ، با مقدار دادن به یک متغیر از نوع list در هنگام چاپ ، طول رشته را هم چاپ کنید .

در این جلسه با کنترلر ها بیشتر آشنا شدیم و نحوه پیمایش یک لیست را در خروجی دیدیم. در جلسه بعد ، با Model آشنا می شویم و نحوه انتقال مقادیر را از بانک اطلاعاتی به خروجی خواهیم دید.

 لطفا برای ارتقای کیفی این سری از مقالات ، نظرات خود را ارسال فرمایید.

سورس کامل مقاله را می توانید از لینک بالای صفحه دانلود کنید. ( شامل مقاله اول و دوم )

 

 

برچسب های مرتبط