محتویات سایت
        برچسب های محبوب 
 
   انتخاب رکوردهایی به صورت تصادفی از دیتابیس
  ارائه تکنیکی بسیار ساده و موثر جهت انتخاب رکوردهای تصادفی از جدولی در دیتابیس
   SQL Server
   ۲۴۷۵۷
   این مقاله حاوی فایل ضمیمه نمی باشد
   مرتضی صحراگرد
   ۱۳۸۷/۵/۲۵
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

یکی از نیاز هایی که گاهی هنگام برنامه نویسی با آن روبرو می شویم، انتخاب تعدادی رکورد به صورت تصادفی از جدولی در دیتابیس می باشد. این مسئله جایی بیشتر اهمیت پیدا می کند که در آن جدول ستونی از نوع عددی (مثلا int) وجود نداشته باشد.
با استفاده از روشی که امروز به شما معرفی می شود، به راحتی می توانید این عمل را انجام دهید.
به قطعه کد زیر توجه فرمایید.


--www.30sharp.com
SELECT
TOP <n> <column list>
FROM <table>
WHERE <criteria>
ORDER BY NEWID()

قسمت جالب قطعه کد بالا استفاده از تابع NEWID می باشد. این تابع مقداری از نوع GUID بر می گرداند.
در قطعه کد زیر مثالی را در این مورد مشاهده می نمایید.


--www.30sharp.com
SELECT
TOP 10 *
FROM Employees
ORDER BY NEWID()

موفق باشید.