محتویات سایت
        برچسب های محبوب 
 
   كلاسترينگ (3)
  در اين مقاله ساير الگوريتمهاي كلاسترينگ توضيح داده شده اندو همچنين توضيح كامل تمام الگوريتمهاي كلاسترينگ از فايل پيوست قابل دريافت ميباشد .
   Artificial Intelligence
   ۳۶۰۱۶
   دریافت فایل ضمیمه
   نفیسه سلمانی نیاسر
   ۱۳۸۶/۹/۲۱
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

K-means clustering:


K- Means ،يکي از ساده ترين الگوريتم هاي يادگيري بدون نظارت است که مسائل کلاسترينگ معروف را حل مي کند. اين الگوريتم از يک شيوه ساده براي کلاسيفاي کردن يک مجموعه داده در يک تعداد از پيش مشخص شده (k) کلاستر،استفاده مي کند.ايده اصلي تعريف k مرکز براي هر يک از کلاستر ها مي باشد . اين مراکز بايستي با دقت زياد انتخاب شوند ، زيرا مراکز مختلف ، نتايج مختلف را به وجود مي آورند.
بنابراين بهترين انتخاب قرار دان آنها (مراکز) در فاصله هر چه بيشتر از يکديگر مي باشد . قدم بعدي تخصيص هر الگو به نزديک ترين مرکز مي باشد. وقتي همه ي نقاط به مراکز موجود تخصيص داده شدند، مرحله اول تکميل شده است و يک گروه بندي اوليه انجام شده است. در اين مرحه نياز داريم که k مرکز جديد براي کلاستر هاي مرحله قبل محاسبه کنيم. بعد از تعيين k مرکز جديد ،مجدداً داده ها را به مراکز مناسب تخصيص مي دهيم.
اين مراحل را آنقدر تکرار مي کنيم که ديگر k مرکز ،جابجا نشوند.
اين الگوريتم تلاش مي کند که يک تابع هدف (Objective Function) را که تابع  Squared error مي باشد ، مينيمم کند: 
 

اين الگوريتم از مراحل زير تشکيل شده است:
1- مشخص کردن مراکز اين نقاط معرفي کنند مراکز گروه هاي اوليه مي باشند.
2- تخصيص هر الگو به گروهي که نزديکترين مرکز به الگوي مربوطه را دارد.
3- وقتي که تمام الگو ها تخصيص داده شدند،موقعيت k مرکز دوباره محاسبه مي شود.
4- مراحل 2 و 3 آنقدر تکرار مي شوند تا مراکز ديگر جابجا نشوند.
اگر چه ثابت شده است که الگوريتم هميشه پايان ميپذيرد،الگوريتم k-mean ،لزوما جواب بهينه را پيدا نمي کند. اين الگوريتم داراي حساسيت زيادي به مراکز کلاستر اوليه است که به صورت تصادفي انتخاب مي شوند.براي کاهش اين تاثير مي توان الگوريتم را چندين بار اجرا کرد.
k-means ، يک الگوريتم ساده است که براي بسياري از کاربردها مناسب مي باشد.

Fuzzy C-means Clustering:


FCM ،يک روش کلاسترينگ است که اجازه مي دهد يک الگو به دو يا چند کلاستر تعلق داشته باشد.اين روش اغلب در باز شناسي الگو مورد استفاده قرارمي گيرد .

 

توضيحات كامل الگوريتمهاي كلاسترينگ از لينک بالاي صفحه قابل دريافت مي باشد.