برچسب های محبوب
 
 

معرفی ابزار قدرتمند Entity Framework Power Tools
توسط   مرتضی صحراگرد  -  تعداد بازدید: ۲۳۳۱۰
در این ترفند به معرفی ابزار قدرتمند Entity Framework Power Tools می پردازیم.


نکات مهم هنگام کار باخصوصیات ناوبری در Entity Framework CodeFirst
توسط   مرتضی صحراگرد  -  تعداد بازدید: ۱۳۰۸۱
در این مقاله به معرفی نکاتی مهم هنگام کوئری زدن بر روی خصوصیات ناوبری در Entity Framework CodeFirst پرداخته می شود


استفاده از کلاس های تولید شده توسط Entity Framework CodeFirst در سرویس های WCF
توسط   مرتضی صحراگرد  -  تعداد بازدید: ۱۱۸۱۰
استفاده از کلاس های تولید شده توسط Entity Framework CodeFirst در سرویس های WCF


معرفی اپراتور Zip در زبان LINQ
توسط   مرتضی صحراگرد  -  تعداد بازدید: ۱۷۸۹۳
در این ترفند به معرفی اپراتور Zip در زبان LINQ که یکی از ویژگی های جدید در نسخه DotNet Framework 4.0 می باشد، می پردازیم


نحوه انجام اعمال متداول روی اسناد XML توسط LINQ to XML - قسمت دوم
توسط   مرتضی صحراگرد  -  تعداد بازدید: ۸۸۴۳
در این مقاله به معرفی نحوه ی انجام اعمال متداول بروز رسانی و حذف و ذخیره نمودن تغییرات، در اسناد XML و با استفاده از دستورات LINQ to XML می پردازیم


نحوه انجام اعمال متداول روی اسناد XML توسط LINQ to XML - قسمت اول
توسط   مرتضی صحراگرد  -  تعداد بازدید: ۱۱۰۰۳
در این مقاله به معرفی نحوه ی انجام اعمال متداول جهت خواندن و اجرای کوئری های مختلف بر روی اسناد XML و با استفاده از دستورات LINQ to XML می پردازیم.


بررسی یک مشکل هنگام استفاده از DataLoadOption در کوئری های کامپایل شده
توسط   مرتضی صحراگرد  -  تعداد بازدید: ۱۱۱۸۴
در این ترفند به بررسی نکته بسیار مهم در مورد استفاده از DataLoadOption در کوئری های کامپایل شده (Compiled Queries) می پردازم.


معرفی اپراتور های Cast و OfType در زبان LINQ
توسط   مرتضی صحراگرد  -  تعداد بازدید: ۱۱۳۳۱۷
در این مقاله به معرفی دو اپراتور جالب زبان LINQ، یعنی Cast و OfType و تفاوت بین عملکردآن ها می پردازم