برچسب های محبوب
 
 


استفاده از کلاس ExceptionDispatchInfo جهت مدیریت خطاها و استثناها در برنامه های مالتی ترید
توسط   مرتضی صحراگرد  -  تعداد بازدید: ۹۹۱۷
استفاده از کلاس ExceptionDispatchInfo جهت مدیریت خطاها و استثناها در برنامه های مالتی ترید


محاسبه تعداد خط های کد یک پروژه توسط Visual Studio
توسط   مرتضی صحراگرد  -  تعداد بازدید: ۲۳۷۸۹
در این ترفند به معرفی نحوه آگاهی از تعداد خط های کد یک پروژه می پردازیم


معرفی کتاب "به سوی تولید بهتر نرم افزار: اصول مهندسی نرم افزار"
توسط   مرتضی صحراگرد  -  تعداد بازدید: ۱۵۳۶۵
معرفی کتاب "به سوی تولید بهتر نرم افزار: اصول مهندسی نرم افزار"


آموزش کتابخانه Microsoft Enterprise Library 5.0 - قسمت ششم
توسط   مرتضی صحراگرد  -  تعداد بازدید: ۲۱۵۰۰
در این مقاله به معرفی بلاک خطا و استثناء (Exception Handling Application Block) در کتابخانه Microsoft Enterprise Library 5 می پردازیم


ذخیره سازی تاریخ و زمان به شکل متنی و مستقل از فرهنگ برنامه
توسط   مرتضی صحراگرد  -  تعداد بازدید: ۱۱۴۸۶
در این ترفند به معرفی یک مشکل متداول هنگام ذخیره سازی تاریخ و زمان به شکل متنی و راه حل جالبی در مورد آن می پردازیم


آموزش کتابخانه Microsoft Enterprise Library 5.0 - قسمت پنجم
توسط   مرتضی صحراگرد  -  تعداد بازدید: ۱۸۸۶۶
در این مقاله به معرفی بلاک لاگ (Logging Application Block) در کتابخانه Microsoft Enterprise Library 5 می پردازیم


آموزش کتابخانه Microsoft Enterprise Library 5.0 - قسمت چهارم
توسط   مرتضی صحراگرد  -  تعداد بازدید: ۲۰۱۴۸
در این قسمت به معرفی نحوه نمونه سازی اشیاء در کتابخانه Enterprise Library 5.0 و تکمیل بحث بلاک دیتا می پردازیم


آموزش کتابخانه Microsoft Enterprise Library 5.0 - قسمت سوم
توسط   مرتضی صحراگرد  -  تعداد بازدید: ۱۹۱۴۲
در این قسمت به معرفی نحوه پیکربندی و مقدمات بلاک دیتا (Data Application Block) از کتابخانه Microsoft Enterprise Library 5.0 می پردازیم


آموزش کتابخانه Microsoft Enterprise Library 5.0 - قسمت دوم
توسط   مرتضی صحراگرد  -  تعداد بازدید: ۱۸۲۷۱
در این قسمت به معرفی نحوه دریافت و نصب کتابخانه Microsoft Enterprise Library 5.0 می پردازم.


آموزش کتابخانه Microsoft Enterprise Library 5.0 - قسمت اول
توسط   مرتضی صحراگرد  -  تعداد بازدید: ۲۱۱۲۱
در این قسمت به معرفی کتابخانه Microsoft Enterprise Library 5.0 می پردازم.


نقدی بر کتاب Hello, Android Introducing Google’s Mobile Development Platform
توسط   مرتضی صحراگرد  -  تعداد بازدید: ۱۸۰۲۲
نقدی بر کتاب Hello, Android Introducing Google’s Mobile Development Platform, 3rd Edition


الگوی Singleton
توسط   محمد (برنا) پورحسین  -  تعداد بازدید: ۲۲۴۴۳
بررسی الگوی Singleton، یکی از مطرحترین الگو های طراحی (Design Pattern) و ارائه چند روش، جهت پیاده سازی آن در #C.


نقدی بر کتاب Architecting Microsoft .NET Applications for the Enterprise
توسط   مرتضی صحراگرد  -  تعداد بازدید: ۲۶۸۲۸
نقدی بر کتاب Architecting Microsoft .NET Applications for the Enterprise


مقدمه ای بر برنامه نویسی موازی در DotNet Framework 4.0
توسط   مرتضی صحراگرد  -  تعداد بازدید: ۲۰۱۵۶
در این مقاله معرفی کوتاهی نسبت به یکی از امکانات جدید ارائه شده در DotNet Framework 4.0 یعنی Task Parallel Library خواهیم داشت


1234