ورود به سیستم 
 
    محتویات سایت
        برچسب های محبوب 
 
   نگاشت URL در ASP.NET 2.0 :
  یکی از امکانات جدیدی که در ASP.NET 2.0 معرفی شده است نگاشت URL  یا URL Mapping می باشد.
   ASP.NET
   ۱۱۳۹۳
    سورس کد
   مرتضی صحراگرد
   ۱۳۸۵/۱۱/۵
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

نگاشت URL در ASP.NET 2.0 :

يکي  از امکانات جديدي که در ASP.NET 2.0 معرفي شده است نگاشت URL  يا URL Mapping مي باشد.
نگاشت URL ، در حقيقت تعيين نام مستعار براي يک URL مي باشد . فرض کنيد شما صفحه اي با اين URL  داريد :


http://www.sample.com/Technology.aspx?CategoryID=1&CategoryName=Csharp&Version=2

براي کاربران به خاطر سپردن اين URL چندان ساده نمي باشد ، پس شما مي توانيد يک URL با نام مستعار به صورت زير تعريف کنيد که کاربران با وارد کردن اين آدرس به URL واقعي شما دسترسي پيدا کنند .


http://www.sample.com/Csharp2.aspx

در ASP.NET 1.x نيز اين کار امکان پذير بود و نياز به مقداري کد نويسي داشت ولي در ASP.NET 2.0 اين کار براحتي امکان پذير مي باشد.

ايجاد يک نگاشت URL :

به قطعه کد زير توجه نماييد .


<urlMappings enabled="true">

<add url="~/Csharp2.aspx" mappedUrl="~/Technology.aspx?CategoryID=1&amp;CategoryName=Csharp&amp;Version=2" />

<add url="~/VB2005.aspx" mappedUrl="~/Technology.aspx?CategoryID=2&amp;CategoryName=VB&amp;Version=2005" />

<add url="~/Flash8.aspx" mappedUrl="~/Technology.aspx?CategoryID=3&amp;CategoryName=Flash&amp;Version=8" />

</urlMappings>

همانطور که مشاهده نموديد ما در Web.config در داخل تگ  <system.web> تگ جديدي به نام  <urlMappings> ايجاده کرده و صفت  enabled مربوط با آن را true نموده ايم. سپس در داخل آن براي 3 عدد از URL ها يمان ، نام مستعار تعيين کرده ايم.
در داخل عامل Add دو صفت را مقدار دهي نموده ايم .  صفت URL نام مستعار را نگهداري مي کند و صفت mappedUrl مقدار URL واقعي را نگهداري مي نمايد.
اکنون اگر کاربر آدرس  Csharp2.aspx را در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمايد ، به محتواي صفحه  زير دست خواهد يافت .
Technology.aspx?CategoryID=1&CategoryName=Csharp&Version=2

در شکل زير اين وضعيت را مشاهده مي نماييد.

تذکر :

با توجه به اينکه کدهايي که در Web.config قرار دارند با فرمت XML هستند ، بايد توجه داشت که که اين زبان به کاراکتر "&" حساس مي باشد ، در نتيجه براي استفاده از "&" در URL بايد آن را به صورت   زير وارد نمود.


&amp;

چه مواقعي بايد از نگاشت URL استفاده نماييم ؟

  • همانطور که قبلا ذکر شد اين روش راهي براي ايجاد آدرس هاي کاربر پسند و قابل به يادسپاري توسط کاربران مي باشد.
  • ممکن است شما به هر دليلي نياز داشته باشيد که آدرس يک صفحه را تغيير دهيد ، ولي با توجه به اينکه ممکن است آدرس اين صفحه را بسياري از افراد قبلا ذخيره کرده باشند و تغيير نام آن باعث مي شود که آدرس صفحه براي اين افراد اصطلاحا به صورت لينک شکسته  در آيد.
  • URL کنوني شما ممکن است توسط موتورهاي جستجو گر قوي مانند Google ، ايندکس شده باشد و داراي امتياز بالايي باشد و در نتيجه تغيير آن مي تواند صدمات جبران ناپذيري را از اين بابت به سايت وارد نمايد .

معايب و محدوديت هاي  نگاشت  URL :

  • اگر کدهاي HTML صفحه اي که از نگاشت URL استفاده کرده ايم را بررسي کنيد ، خواهيد ديد که URL واقعي در صفت Action مربوط به تگ فرم ذکر شده است. شکل زير :


<form name="form1" method="post" action="Technology.aspx?CategoryID=1&amp;CategoryName=Csharp&amp;Version=2" id="form1">

  • در ضمن اگر در صفحه اي که از نگاشت URL استفاده کرده ايم ، به هر علت يک PostBack به سرور انجام شود ، آدرس حقيقي در نوار آدرس کاربر نشان داده مي شود و در نتيجه به ياد داشته باشيد براي پنهان کردن نام و مقدار پارامتر هاي محرمانه به صفحه ، هرگز از اين روش استفاده نکنيد.
  • امکان تغيير دادن نام صفحه  و يا پارامترهايي که در نگاشت URL استفاده کرديم در زمان اجراي برنامه  (Run Time)  وجود ندارد.
  • فايل Sample را مي توانيد از لينک بالاي صفحه دانلود نماييد