ورود به سیستم 
 
    محتویات سایت
        برچسب های محبوب 
 
   تمرکز روی کنترل در سمت کلاینت
  تمرکز روی کنترل در سمت کلاینت
   ASP.NET
   ۲۸۶۵۶
   این مقاله حاوی فایل ضمیمه نمی باشد
   رکسانا زاهدی
   ۱۳۸۷/۳/۲۳
نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ

چگونه با استفاده از کدنویسی در سمت سرور، کرسر را روی یک کنترل در سمت کلاینت متمرکز نماییم ؟
کد زیر چگونگی آنرا نشان می دهد:


   

/// <summary>این متد زمانی که صفحه بارگذاری می شود، تمرکز کرسر را روی یک کنترل قرار می دهد
///
</summary>
///
<param name="control">نام کنترلی که می خواهید کرسر روی آن متمرکز شود</param>
protected virtual void SetFocus(System.Web.UI.Control control)
{
     this.SetFocus(control.ClientID);
}

/// <summary>
///
هنگام بارگذاری صفحه تمرکز را روی یک کنترل سمت کلاینت قرار میدهد
///
</summary>
///
<param name="clientID">The ClientID property for the control you wish to set the focus on to</param>
protected virtual void SetFocus(string clientID)
{
     RegisterStartupScript(
       System.Guid.NewGuid().ToString(),
       string.Format("<script language='javascript'>document.getElementById('{0}').focus();</script>", clientID));
}